Sascha O. Becker


RESEARCH

TEACHING & GrowthChat

XIAOKAI YANG

PHOTOSSome links about Xiaokai Yang (born as Xiguang Yang)

  • Wikipedia page: Xiaokai Yang

  • Research papers at RepEc: Xiaokai Yang

  • Tribute to Xiaokai Yang at Princeton University

  • Funeral Oration (pdf) for Xiaokai Yang delivered by Ian Ross Harper


    Xiaokai Yang at Monash University

  • Tribute to Xiaokai Yang at Monash University

  • Jakob B. Madsen, (inaugural) holder of the Xiaokai Yang Chair of Business and Economics from 2011-2019